Opdrachtgevers

Online plannen en samenwerken

In E-Tender vindt het aanbestedingsproces plaats van begin tot eind. Dat betekent ook dat de planning van de aanbesteding in E-Tender wordt gezet. Dit kan zeer eenvoudig bij het aanmaken van een aanbesteding en dit zorgt ervoor dat gedurende de gehele aanbesteding of het project met meerdere aanbestedingen alle deadlines bewaakt worden.

Om een aanbesteding in een team uit te voeren is het mogelijk om met meerdere deelnemers tegelijk in E-Tender te werken. Het gehele team werkt samen in E-Tender aan dezelfde aanbesteding of hetzelfde project en alle documentatie wordt automatisch gedeeld met het team. Het is mogelijk om zowel interne medewerkers als externe partijen op afstand deel te laten nemen in een aanbesteding door de online beschikbaarheid van E-Tender, zo is het bijvoorbeeld ook mogelijk om externe deskundigen op afstand actief mee te laten werken.

Contact opnemen

Online ramen

Voordat er gestart kan worden met het uitvoeren van een aanbesteding, dient eerst de geraamde waarde bepaald te worden. In E-Tender is het mogelijk om als projectmanager zelf een raming op te stellen of (delen van) een raming door teamleden te laten opstellen.

Contact opnemen

Meerdere aanbestedingen in één project

Wanneer er projectmatig gewerkt wordt is het mogelijk om een project samen te stellen in E-Tender. Binnen dit project kunnen meerdere aanbestedingen eventueel door verschillende teamleden onder coördinatie en toezicht van een projectmanager uitgevoerd worden. Vervolgens wordt de keuze van de bijbehorende aanbestedingsprocedure automatisch getoond op basis van de geraamde waarde, de Europese drempelbedragen zijn namelijk voorafgaand in E-tender vastgelegd.

Contact opnemen

Realtime dashboard

De realtime dashboards van E-Tender zorgen ervoor dat de voortgang van de ramingen en aanbestedingen ten allen tijde gevolgd kunnen worden. De voortgang wordt afgezet tegen de planning van het project en zo is in één opslag duidelijk wat de voortgang is.

Contact opnemen

Aanvragen d.m.v. voorkeursleveranciers

Wanneer er gewerkt wordt met voorkeursleveranciers of raamcontractanten worden deze automatisch getoond in de aanbesteding. Zo kunt u er als opdrachtgever zeker van zijn dat de juiste partijen uitgenodigd worden en dat u daarmee aan de contractuele verplichtingen voldoet. Op deze manier ontstaat er een proportionele verhouding tussen u als opdrachtgever en de betreffende opdrachtnemers. Ook indien u geen gebruik wilt maken van voorkeurleveranciers is het uiteraard mogelijk om een aanvraag te versturen, in deze situatie kunt u in een hand omdraai de door u geselecteerde inschrijvers in E-tender invoeren.

Contact opnemen

Beoordelen en gunnen

E-Tender biedt standaard de mogelijkheid om een uitnodiging tot inschrijving op de stellen op basis van EMVI, gunnen op waarde en laagste prijs. Vervolgens is het ook mogelijk om op deze wijze inschrijvingen te beoordelen en te gunnen via E-Tender.

Het beoordelen kan in E-tender door de projectmanager zelf worden verricht of door eigen geselecteerde beoordelingscommissie.

Contact opnemen

Aanbestedingsdossier

Alle documentatie en gemaakte keuzes worden in E-Tender automatisch gedocumenteerd. Het proces verbaal van de aanbesteding wordt automatisch gegenereerd en zo heeft u als aanbestedende dienst altijd van elke aanbesteding een volledig aanbestedingsdossier.

Contact opnemen

Managementrapportages

E-Tender biedt standaard managementrapportages waarin zichtbaar is op welke wijze binnen de organisatie de aanbestedingen worden uitgevoerd. Zo is zichtbaar welke aanbestedingen er lopen, welke afgerond zijn, hoeveel aanbestedingen er zijn geweest en op welke wijze en aan wie de aanbestedingen zijn gegund.

Contact opnemen

Wij zijn trots dat wij met onderstaande bedrijven mogen samenwerken.

Kunt u ook wel hulp gebruiken bij uw aanbestedingen?

Bel ons voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek